Mail adresse: mail@lissielundh.dk

Baggrunden for mine bøger:

Jeg har skrevet de tre biografier for at hjælpe mig selv på troens vandring. For jeg ville gerne have en dybere forståelse af bønnens og meditationens betydning på vandringen mod Gud.

Jeg interesserer mig for den kristne mystik og dens kilder, og de tre biografier, jeg har skrevet, handler netop om kristne mystikere: Clara af Assisi, der levede i middelalderen, pater Pio der levede i 1900 tallet og Edith Stein, der konverterede fra jødedommen til katolsk tro, blev karmeliternonne og døde i Auschwitz. Desuden har jeg oversat en bog af den spanske mystiker Teresa af Avila.

Disse tre mystikere kaster på hver sin måde lys på bønnens og meditationens vej -dels fordi deres liv viser det centrale for kristen meditation: At de åndelige gaver, de fik, ikke kom dem selv til gode, men i lige så høj grad var til gavn for andre mennesker.

Det har således ikke været prædiken og mission, der har interesseret mig, men bøn, stilhed og meditation, og den forvandling, det har haft for de tre personer, hvis liv jeg har beskrevet.

Jeg har også skrevet nogle børnebøger, men de har intet med min tro at gøre, idet de er skrevet ud fra et verdsligt synspunkt.

I øvrigt kan jeg fortælle, at jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med udsatte børn og deres familier. Derudover er jeg exam. art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, og jeg har studeret ved universitetet i Poitiers, Frankrig, og ved The City Literary Institute, London, og arbejdet med journalistik. Endvidere har jeg læst på Forfatterskolen for børnelitteratur på Danmarks Pædagogiske Universitet.

De første børnebøger, jeg skrev, blev publiceret som lydbøger i et projekt, hvor der var fokus på at give børnene selvtillid. Bagefter fik jeg lyst til at skrive nogle flere børnebøger, og det blev til serien om Molly og Mikkel, hvor fantasi, livsglæde og venskab er centrale begreber. Disse bøger er ikke en flugt fra virkeligheden, men en anden måde at anskue virkeligheden på: De er eventyragtige og fortæller derved en anden side af virkeligheden end den materielle.

Udsnit af silketryk fra San Pio katedralen. Det forestiller den fødende kvinde og dragen fra Johannes Åbenbaring.