Pater Pio – mennesket og mystikeren

Denne biografi udkom år 2008 og handler om kapucinermunken pater Pio (1887 – 1968), hvis liv var fyldt af overnaturlige gaver, idet der skete mange helbredelser og mirakler på hans forbøn, og ligesom Frans af Assisi blev han stigmatiseret.

Klostret og kirken Santa Maria delle Grazie, hvor pater Pio virkede.

San Pio katedralen der blev bygget til pater Pios ære efter hans død.

Jeg beskriver pater Pios liv – fra den fattige barndom i Syditalien til livet som munk i San Giovanni Rotondo, og jeg kommer ind på hans visioner og åndelige udvikling, som man kender fra de mange breve, han skrev til sin åndelige vejleder. Jeg beskriver også hans stigmatisering og de mange helbredelser og mirakler, der skete på hans forbøn. Dog betoner jeg stærkt, at pater Pio hele livet igennem var alt andet end verdensfjern. Han var tværtimod fuldstændig nærværende i forhold til andre mennesker og praktiske gøremål. Han oprettede således et hospital, hvor den fattige befolkning kunne få gratis lægebehandling.

På grund af pater Pio liv og virke er San Giovanni Rotondo i dag et af Italiens mest besøgte pilgrimssteder.

Klik her for at læse min kronik om pater Pio fra Kristeligt Dagblad 25. september 2008.

Forhandler

Tryk på link

Gyldig

Saxo

6-12-2020

Bogmystik

6-12-2020

Tales

6-12-2020

Plusbog

6-12-2020

Katolsk Orientering skriver: Sober og seriøs bog ….Dertil kommer, at Lissie Lundh præsenterer pater Pio som et menneske af kød og blod, med svagheder og følelser, og dermed som en helgen, der har noget at sige os almindelige mennesker. Bogen får dermed også en nøgternhed og saglighed, der er befriende.Biografien om pater Pio er i år 2016 udkommet som e bog i let revideret udgave. Den kan købes i internetboghandlerne, ligesom den kan lånes på biblioteket via eReolen.