Glasmosaik fra Monasterio Catedral, Spanien

Ruin af munkenes kapel  på Bjerget Karmel

Eukaristien


Jeg har oversat denne lille bog af Wilfrid Stinissen, hvor temaet er alterets sakramente, som katolikkerne kalder eukaristien og protestanterne nadveren.


I bogen vender Wilfrid Stinissen tilbage til kristendommens rødder, hvor bøn, stilhed, meditation og især eukaristien er centrale temaer. Både katolikker og protestanter deler disse rødder, og derfor kan bogen betragtes som en økumenisk bog.


Bogen afsluttes med en artikel

om karmeliterordenen, som

Wilfrid Stinissen tilhørte.


Denne e bog kan købes og

downloades via i

nternetboghandlerne.Forhandler

Tryk på link

Gyldig

ebog

6-12-2020

Bog

6-12-2020

Tales

6-12-2020

WilliamDam

6-12-2020

Teresa af Avila: Fuldkommenhedens vej

Teresa giver i denne bog udtryk for, at bønnen skal grundlægges på næstekærlighed, åndelig fattigdom og ydmyghed, og sker dette, kan bønnen udvikle sig og forvandle den bedende, og Teresa beskriver i denne bog bønnens forskellige stadier.

Selvom Fuldkommenhedens vej oprindelig blev skrevet til en lille gruppe søstre, fik dette værk enorm udbredelse, og Teresas tanker om bønnens væsen er så centrale og klassiske, at de taler til mennesker i dag.

Jeg har oversat den spanske mystiker og ordensstifter Teresa af  Avilas (1515-1582) Fuldkommenhedens vej. Teresa skrev denne bog, fordi søstrene i det første reformerede kloster, som hun havde oprettet, bad hende skrive en bog om bøn. I dette værk giver Teresa en sammenfatning af den ånd, som hun ønskede, at hendes søstre skulle være besjælede af.

De første munkes bog

Imidlertid blev klostret ødelagt af saracenerne, der dræbte munkene, mens disse sang en hymne til Jomfru Maria. Nogle af munkene nåede dog at flygte til Europa, hvor de oprettede lignende klostre.


Men ordenen blev efterhånden lidt slap både med hensyn til fattigdom, bøn og meditation. Den spanske mystiker Teresa af Avila (1515-1582) reformerede derfor ordenen i 1500 tallet og oprettede klostre, der var opbygget efter samme principper som dem, der var gældende for de første munke på bjerget Karmel.
Jeg har oversat De første munkes bog, der er et lille, men vigtigt skrift fra 1300 tallet, der indeholder de erfaringer og principper, som de første karmelitermunke levede efter, da de i 1200 tallet bosatte sig på bjerget Karmel i Det Hellige Land. Disse munke levede i stilhed, bøn og meditation for derved at komme Gud nærmere.